استخراج، حمل بارگیری سنگ آهک، خاک رس و مواد معدنی سیمان ارومیه جمعا به میزان 54،600،000 تن

هدف: تولید سیمان در کارخانجات سیمان ارومیه

دوره پیمان: 18سال

کارفرما:شرکت سهامی عام سیمان ارومیه