اجرای خط انتقال و ایستگاه پمپاژ پایاب سد بابااحمد

هدف: تامین آب جهت شبکه آبیاری منطقه

دوره پیمان: 12 ماه شمسی

کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

مشاور: مهندسین مشاور زیستاب

اجزاء فنی پروژه: اجرای خط انتقال آب، حوضچه ها و مخازن و ایستگاه پمپاژ