احداث شبکه فرعی، آبیاری و زهکشی کرم آباد5

هدف: استفاده از سیستم های نوین آبیاری

دوره پیمان: 18 ماه شمسی

کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

مشاور: مهندسین مشاور زیستاب

مدیریت طرح: مهندسین مشاور جاماب

اجزای فنی پروژه شامل شبکه آبیاری بارانی، سنتر پیوت و قطره ای بوده که احجام کلیدی آن اجرای خطوط لوله از جنس پلی اتیلن به قطر 50 تا 400 میلیمتر و فشار کار 10 بار به طول تقزیبی 1000 کیلومترمی باشد.