درباره ما

شرکت کاوش راه سنگ سال 1376 ثبت و تاسیس شد ولی عملا حضور مدیران شرکت در عرصه های عمرانی به سال 1364 باز می گردد که در پروژه های عمرانی فعالیت خود را آغاز کردند . در طول این سالها احداث جاده های مرزی در استان آذربایجان غربی ، مشارکت در سد عظیم شهرچای ارومیه ، مشارکت در سد حسن لو نقده ، ساخت پروژه پایاپ کرم آباد در آذربایجان غربی ، ساخت کانال ها و لوله گذاری و پایاب مرگنلر ماکو ، معادن کارخانه سیمان صوفیان تبریز و کارخانه سیمان ارومیه از عمده فعالیت های شرکت در عرصه های عمرانی بوده است. در کنار این فعالیت ها کارهایی چون انفجار معادن و حمل بار معادن نیز توسط این شرکت انجام می شود که نهایتا باعث شده تا شرکت کاوش راه سنگ به عنوان یکی از شرکت های برتر و فعال استان البرز معرفی شود . این مجموعه متخصص امروزه با سکانداری مهندس شاپور مرادی ، مدیرعاملی متعهد و آبادگر فعالیت خود را در عرصه های عمرانی ادامه داده و به عنوان بازوی اجاریی دولت هرگز بر اثر مشکلات موجود از خدمات گسترده خود در را آبادانی کشور نکاسته است . حضور بدون حاشیه و توجه به توسعه عمرانی کشور جهت دستیابی هموطنان به مطالبات خود از جمله عواملی است که باعث شده تا این شرکت عنوان شرکت برتر و فعال را در استان البرز به دست آورد .

خط مشی

شرکت کاوش، راه، سنگ با اتکاء به سه دهه سابقه فعالیت مفید در زمینه آب، تاسیسات، راه و ترابری، ساختمان و ابنیه و کاوش های زمینی و با استفاده از دانش روز و تجارب مهندسین باسابقه و در اختیار داشتن مجموعه وسیعی از انواع ماشین آلات و تجهیزات تخصصی، و نیز دارایی ها و پشتیبانان بزرگ مالی، یکی از شرکت های مطرح در سطح استان  آذر بایجان غربی می باشد.

اهداف شرکت:

  • جلب اعتماد و افزایش رضایت کارفرمایان و مشاوران
  • توسعه منابع انسانی بعنوان سرمایه های شرکت و ارتقاء سطح دانش، توانمندی و مهارت کارکنان از طریق آموزش های هدفمند و برنامه ریزی شده
  • ایجاد و بهره وری از زیر ساخت های مناسب و بروز در زمینه ارتباطات، تامین و اجرای کلیه پروژه ها
  • بهبود مستمرکیفیت و بکارگیری فناوری های به روز و پیشرفته در طراحی و تأمین و اجرای کلیه پروژه ها
  • ایجاد مکانیزم های ارزیابی و کنترل جهت کاهش ریسک های ایمنی و بهداشت حرفه ای و جنبه های زیست محیطی
  • تعهد به رعایت قوانین و الزامات  قانونی و کلیه الزامات کاربردی ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی در راستای کاهش مخاطرات و حوادث و بیماریهای حرفه ای و پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی
  • تدوین و  بهره برداری بهینه از دستورالعمل های هدفمند و فرآیند گرا جهت اجرا و کنترل فعالیت های سازمان

بدینوسیله مدیر عامل شرکت و مدیران بخشهای مختلف با جدیت تمام خود را متعهد به اجرایی نمودن بندهای فوق دانسته و همکاری کلیه کارکنان در تمامی سطوح جهت تحقق اهداف مورد نظر و منافع مشترک در پیاده سازی و اجرایی نمودن آنها می باشد.